Logo Thế Giới Du Lịch Tự Túc

Lịch khởi hành

Bảng Giá Tour Âu, Úc, Mỹ Trọn Gói 2023-2024

Tour du lịch

Khởi hành

Giá

31.3.2024

82.500.000

6.4.2024

87.500.000

26.3.2024

92.000.000

23.12.2023

75.000.000

4.2 (25 Tết); 11.2 (M2 Tết); 12.2 (M3 Tết)

82.000.000

Đang cập nhật

75.000.000

Đang cập nhật

92.000.000

Đang cập nhật

95.000.000

Đang cập nhật

75.500.000

Đang cập nhật

Đang cập nhật

23.11.2023

58.990.000 –> 56.990.000

21,28.12.2023

61.990.000 –> 58.990.000

25.01.2024

69.990.000 –> 64.990.000

19.3.2024

83.000.000

Đang cập nhật

75.000.000

14.12.2023

53.990.000

25.01; 16.03.2024

57.990.000

Đang cập nhật

Đang cập nhật

29.04.2024

88.000.000

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

69.800.000

4.3.2024

69.990.000 –> 68.990.000

Đang cập nhật

68.800.000

Đang cập nhật

68.000.000

Đang cập nhật

Đang cập nhật

13.2.2024

64.800.000

Đang cập nhật

Đang cập nhật

 

Bảng Giá Tour Úc, Mỹ, Canada Tự Túc 2023-2024

Tour du lịch

Khởi hành

Giá tour

Thứ 2 hàng tuần, quanh năm

Từ 3.820.000 đ/ngày

Thứ 2 hàng tuần, quanh năm

21.500.000

Thứ 5 hàng tuần (T4-T10)

20.250.000

Thứ 2, 5 hàng tuần, quanh năm

18.500.000

Thứ 3 hằng tuần, quanh năm

18.000.000

CN hàng Tuần, quanh năm

22.300.000

Thứ 4, 7 hàng tuần

9.300.000

CN hàng tuần

3.150.000 đ/ngày

CN hàng tuần

3.150.000 đ/ngày

Thứ 4, 6 hàng tuần

10.200.000

Hàng ngày

2.951.200

Hàng ngày

1.030.000

Hàng ngày

5.050.000

Hàng ngày

2.200.000

Hàng ngày

3.200.000

 

Bảng Giá Tour Châu Âu Tự Túc 2023-2024

Tour du lịch

Khởi hành

T7 hàng tuần, €99/khách/ngày. Tiếng Việt

T2 hàng tuần, €99/khách/ngày

T2 hàng tuần, €99/khách/ngày

T7 hàng tuần, €99/khách/ngày

CN hàng tuần, €99/khách/ngày

T5 hàng tuần, €99/khách/ngày

CN hàng tuần, €99/khách/ngày

T5 hàng tuần, €99/khách/ngày

T6 hàng tuần, €111/khách/ngày

CN hàng tuần, €111/khách/ngày

T3 hàng tuần, €111/khách/ngày

CN hàng tuần, €118/khách/ngày

 

Bảng Giá Tour Châu Á Trọn Gói 2023-2024

Tour du lịch

Khởi hành

Giá tour

11, 12/2/2024 [Mùng 2, 3 tết]

18.950.000

Thứ 5 hàng tuần

 2.300.000

Đang cập nhật 

56.900.000

Đang cập nhật 

Đang cập nhật 

Đang cập nhật 

23.900.000

Đang cập nhật 

14.200.000

29.12

31.890.000

Đang cập nhật 

Đang cập nhật

Đang cập nhật 

34.920.000

Đang cập nhật 

31.500.000

Đang cập nhật 

Đang cập nhật 

 

Bảng Giá 2024 Tour Du Thuyền Spectrum Of The Sea [HCM only]

Tour

Khởi hành

Tiêu chuẩn

Hướng biển

Ban công

Suite

22.1

29.1

1.2

4.2

1.3

11.3

18.3

25.3

25.573.000

24.503.000

24.289.000

23.968.000

25.038.000

26.964.000

25.145.000

24.610.000

26.001.000

24.503.000

25.680.000

25.145.000

26.215.000

27.820.000

24.717.000

24.717.000

28.355.000

24.075.000

28.890.000

27.071.000

28.676.000

30.495.000

23.968.000

27.820.000

31.993.000

31.030.000

32.314.000

28.676.000

26.2

7.3

14.3

21.3

34.026.000

32.207.000

31.030.000

24.717.000

35.952.000

32.742.000

32.528.000

34.133.000

39.055.000

35.524.000

27.713.000

26.964.000

43.228.000

7.2

12.2

40.981.000

39.483.000

43.335.000

47.401.000

53.179.000

42.693.000

59.171.000

66.233.000

 

Bảng Giá Tour Trong Nước Trọn Gói 2023-2024

Tour

Khởi hành

Giá Tour

Hằng ngày

990.000

Hằng ngày

500.000 

Hằng ngày

1.598.000

Hằng ngày

2.439.000

Hằng ngày

1.890.000

Hằng ngày

3.590.000

Hằng ngày

2.150.000

Hằng ngày

1.800.000

Hằng ngày

1.950.000

Thứ 6 hằng tuần

2.490.000

Thứ 5,7 hằng tuần

4.519.000

Hằng ngày

4.300.000

Hằng ngày

2.150.000

Hằng ngày

2.550.000

 

Nếu Quý khách không tìm thấy tour du lịch Quý khách cần, hãy liên lạc chúng tôi để được thiết kế chương trình riêng, theo ý của Quý khách. 

Thành công

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhât
Liên hệ