Logo Thế Giới Du Lịch Tự Túc

Điền đơn visa

Quý khách hàng có thể thực hiện việc điền đơn visa thông qua hệ thống các mẫu form điền đơn visa của Công ty Thế Giới Du Lịch Tự Túc theo các bước sau:

Chọn Quốc Gia Xin Visa: Quý khách chọn quốc gia mà bạn đang xin visa, sau đó chọn loại visa tương ứng.

Điền Thông Tin Chính Xác: Điền đầy đủ và chính xác các thông tin được yêu cầu trong mẫu form điền đơn visa. Hãy đảm bảo rằng tất cả các trường thông tin đã được điền đúng theo yêu cầu.

Chấp Nhận và Lưu Trữ Thông Tin: Hệ thống sẽ chấp nhận thông tin mà Quý khách đã nhập và cung cấp một bản copy qua email để Quý khách kiểm tra. Quý khách cũng có thể lưu trữ và quản lý thông tin một cách tiện lợi thông qua email.

Kiểm Soát và Cập Nhật Thông Tin: Nếu có bất kỳ sự thay đổi hoặc cập nhật thông tin, Quý khách có thể kiểm soát và thực hiện chỉnh sửa thông tin một cách thuận tiện.

Lưu ý rằng Công ty Thế Giới Du Lịch Tự Túc không chịu trách nhiệm nếu thông tin cung cấp trong đơn visa của bạn không chính xác hoặc có sai sót. Do đó, Quý khách nên kiểm tra và xác nhận mọi thông tin trước khi chúng tôi khai đơn chính thức để chuyển đến Đại sứ quán.

Thành công

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhât
Liên hệ